Novinky

11.11.2022 09:56

Referendum - elektronická adresa na delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Elektronická adresa na doručovaanie -  delegovanie členov - volebná komisia Referendum 2022.pdf (255694)
10.11.2022 10:33

Referendum - 21.01.2023 - Informácie pre voliča

Informácia pre voliča 21012023 Referendum.pdf (279055)
09.11.2022 20:01

Uverejnenie výsledkov KSK

Uverejnenie výsledkov KSK.pdf (931478)
29.10.2022 22:05

Výsledky volieb 2022 - poslanci OZ, starosta

Výsledky volieb 2022 - poslanci OZ_starosta.pdf (487670)
28.09.2022 14:44

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu obce a do obecného zastupiteľstva v Hanjkovej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hanková.pdf (226895) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Hankovej (1).pdf (344633)
16.08.2022 16:57

Vidia n.o. - pomoc obetiam trestných činov

článok Vidia n.o..pdf (68877)
09.08.2022 17:20

určenie volebných okrskov a volebných miestností

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy  a volieb do orgánov samosprávnych krajov oznamujeme, že v Obci Hanková bude utvorení  jeden volebný okrsok a volebná miestnosť bude v budove Obecného úradu Hanková, s.č....
05.08.2022 16:51

emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Obec Hanková, 049 34 Hanková 35        Obec Hanková, zastúpená RSDr. Matilda Jakubíková, starostka obce týmto oznamuje elektronickú adresu na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie  č. 01 e-mailovú...
04.08.2022 15:28

Počet obyvateľov v obci k 10.06.2022

Oznamenie o pocte obyvatelov.pdf (132464)
19.07.2022 09:37

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej mkomisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29.10.2022.pdf (269535) Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu...

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode