Novinky

29.10.2022 22:05

Výsledky volieb 2022 - poslanci OZ, starosta

Výsledky volieb 2022 - poslanci OZ_starosta.pdf (487670)
28.09.2022 14:44

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu obce a do obecného zastupiteľstva v Hanjkovej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hanková.pdf (226895) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Hankovej (1).pdf (344633)
16.08.2022 16:57

Vidia n.o. - pomoc obetiam trestných činov

článok Vidia n.o..pdf (68877)
09.08.2022 17:20

určenie volebných okrskov a volebných miestností

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy  a volieb do orgánov samosprávnych krajov oznamujeme, že v Obci Hanková bude utvorení  jeden volebný okrsok a volebná miestnosť bude v budove Obecného úradu Hanková, s.č....
05.08.2022 16:51

emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Obec Hanková, 049 34 Hanková 35        Obec Hanková, zastúpená RSDr. Matilda Jakubíková, starostka obce týmto oznamuje elektronickú adresu na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie  č. 01 e-mailovú...
04.08.2022 15:28

Počet obyvateľov v obci k 10.06.2022

Oznamenie o pocte obyvatelov.pdf (132464)
19.07.2022 09:37

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej mkomisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29.10.2022.pdf (269535) Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu...
19.07.2022 09:36

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

  Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, konané dňa 29.10.2022 "                      ...
10.02.2022 16:22

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Hanková za rok 2021

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Hanková za rok 2021.pdf (161373)
25.01.2022 16:26

Opatrenia Omikron

Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112.pdf (809270)

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode