Informácie o nás

     Obec Hanková vznikla na valaskom práve koncom 15.storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1556. Patrila štítnickým Bebekovcom,od 17.storočia Andrássyovcom. Po odňatí valaských práv sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, furmančili a pestovali ovocie. Obec síce vznikla na valaskom práve, ale v jej chotári bývali aj bane na vzácne kovy.

     V tesnej blízkosti Hankovej bola osada Irmeš. Vznikla v polovici 14. storočia, prvá písomná zmienka o nej je z roku 1362. Ešte v roku 1566 sa spomína ako Hankowa Irmeš.  Koncom 16.storočia Irmeš zanikol, od roku 1569 sa názov obce uvádza ako Hankocz., 1773 Hankowa,1808 Hanková, Hankendorf, 1907 Annafalva /maď./, 1920 Hanková.

     V roku 1828 mala obec 32 domov a 299 obyvateľov. V obci bola škola, pôsobil tu notár, bola tu banka a pracovalo podporné potravinové družstvo.

     V súčasnosti má obec 49 domov a 80 obyvateľov. V obci pôsobia dva podnikateľské subjekty,  urbariálna spoločnosť a SHR, je tu zabezpečená pravidelná autobusová doprava. Počet obyvateľov sa v rokoch  2013 – 2014  zvýšil o 12.

V prípade, že považujete niektoré informácie alebo oznámenia za skutočne dôležité, môžete ich v texte zvýrazniť napríklad takto.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode