Novinky

09.08.2022 17:20

určenie volebných okrskov a volebných miestností

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy  a volieb do orgánov samosprávnych krajov oznamujeme, že v Obci Hanková bude utvorení  jeden volebný okrsok a volebná miestnosť bude v budove Obecného úradu Hanková, s.č....
05.08.2022 16:51

emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Obec Hanková, 049 34 Hanková 35        Obec Hanková, zastúpená RSDr. Matilda Jakubíková, starostka obce týmto oznamuje elektronickú adresu na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie  č. 01 e-mailovú...
04.08.2022 15:28

Počet obyvateľov v obci k 10.06.2022

Oznamenie o pocte obyvatelov.pdf (132464)
19.07.2022 09:37

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej mkomisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 29.10.2022.pdf (269535) Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu...
19.07.2022 09:36

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

  Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, konané dňa 29.10.2022 "                      ...
10.02.2022 16:22

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Hanková za rok 2021

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Hanková za rok 2021.pdf (161373)
25.01.2022 16:26

Opatrenia Omikron

Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112.pdf (809270)
25.01.2022 16:24

Opatrenia Omikron

Opatrenia Omikron 01 2022.pdf (284526)    
02.12.2021 17:04

COVID-19 : Aký nebezpečný je nový variant omikron

COVID-19-Variant omikron.pdf (204292)
02.12.2021 17:02

Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste

TS ÚVZ SR_ Postup pri karanténe a domácej izoláci_infografika.docx (600639) TS ÚVZ SR_Postup pri karanténe a domácej izolácii 30.11.2021.pdf (184405)  

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode