Novinky

27.11.2022 17:31

Organizovanie hromadných podujatí RÚVZ Rožňava

hromadne-podujatia-ruvz-WEB.jpg (826868)
27.11.2022 17:24

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hanková

Zmena výšky poplatku za TKO od 1.1.2023  z 6 € na 10 € za rok na 1 obyvateľa   Návrh VZN Hanková o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobná stavebné odpady na území obce Hanková 1 2022.pdf (182014)
27.11.2022 17:22

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu Príjmov na rok 2023 až 2025 Hanková.pdf (147149) Návrh rozpočtu Výdavkov na rok 2023 až 2025 Hanková.pdf (264062)
11.11.2022 09:59

Referendum - volebný okrsok

Určenie volebného okrsku - Referendum 2023.pdf (307341)
11.11.2022 09:59

Referendum elektronická adresa - voľba poštou

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí -voľba poštou Referendum 2023.pdf (253394)
11.11.2022 09:56

Referendum - elektronická adresa na delegovanie člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Elektronická adresa na doručovaanie -  delegovanie členov - volebná komisia Referendum 2022.pdf (255694)
10.11.2022 10:33

Referendum - 21.01.2023 - Informácie pre voliča

Informácia pre voliča 21012023 Referendum.pdf (279055)
09.11.2022 20:01

Uverejnenie výsledkov KSK

Uverejnenie výsledkov KSK.pdf (931478)
29.10.2022 22:05

Výsledky volieb 2022 - poslanci OZ, starosta

Výsledky volieb 2022 - poslanci OZ_starosta.pdf (487670)
28.09.2022 14:44

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu obce a do obecného zastupiteľstva v Hanjkovej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hanková.pdf (226895) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Hankovej (1).pdf (344633)

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode