Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hanková

27.11.2022 17:24

Zmena výšky poplatku za TKO od 1.1.2023  z 6 € na 10 € za rok na 1 obyvateľa

a

poplatku za psa z 3,50 € na 5 €.

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode