Zabezpečenie objednania si potravín pre dôchodcov v obci Hanková

06.04.2020 10:18

 

 

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 174/2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia ÚKŠ na riešenie ochorenia COVID

 

 o z n a m u j e m e,  

 

že v prípade potreby zabezpečenia potravín dôchodcom, môžu dôchodcovia nahlásiť svoju žiadosť na

 

telef. čísle 058/7931930 v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

 

 

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode