Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

19.07.2022 09:36

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov

samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, konané dňa 29.10.2022 "

                         obechankova@gmail.com

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (140149)

Informácia o spôsobe hlasovania.pdf (135263)

Uznesenie-c-724-2022 z 31. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 27.júna 2022 v Košiciach.pdf (243779)

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode