určenie volebných okrskov a volebných miestností

09.08.2022 17:20

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy

 a volieb do orgánov samosprávnych krajov oznamujeme, že v Obci Hanková bude utvorení 

jeden volebný okrsok a volebná miestnosť bude v budove Obecného úradu Hanková, s.č. 35,   049 34 Hanková.

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode