emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

05.08.2022 16:51

Obec Hanková, 049 34 Hanková 35

 

     Obec Hanková, zastúpená RSDr. Matilda Jakubíková, starostka obce týmto oznamuje elektronickú adresu na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie  č. 01 e-mailovú adresu:

                                obechankova@gmail.com

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode