Archív článkov

09.04.2024 16:25

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - emailová adresa

Židosť o vydanie hlas. preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 emailová adresa.pdf (95482)
27.03.2024 10:28

Obchodná verejná súťaž na prevod akcií v obchodnej spoločnosti VVS, a.s.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Hanková v obchodnej spoločnosti VVS, a.s. (1).pdf (13360025) Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti VVS, a.s. (1).pdf (2231124) Zámer prevodu akcií obce Hanková tvoriacich podiel na základnom imaní...
25.03.2024 19:31

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku volieb hlasovania vo volebnom okrsku v Hankovej vo voľbách prezidenta SR I. a II. kolo

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrs. - I. kolo volieb prezideta SR pdf (704089)   Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrs. - II. kolo volieb prezidenta SR pdf (589988)        
14.03.2024 19:24

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2024 - elektronická adresa - delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie

Voľby do Europarlamentu 2024 - elektronická adresa - delegovanie člena do okrsk. volebnej komisie.pdf (89025)
05.03.2024 17:59

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - volebný okrsok a miestnosť

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 volebný okrsok a miestnosť  0179.pdf (17741)
27.02.2024 17:08

Kalendár triedeného zberu Hanková 2024

Kalendár zberu 2024 Hanková.jpg (399460)
27.02.2024 17:03

ROČNÝ VÝKAZ O KOMUNÁLNOM ODPADE ZA ROK 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023.pdf (118417)
27.02.2024 16:50

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA OBEC HANKOVÁ V ROKU 2023

Vzorec pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za Obec Hanková rok 2023   0176.pdf (590675)
26.02.2024 16:55

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR 23.marca 2024

Kandidáti pre voľby prezidenta SR  23.03.2024.pdf (194459)
19.02.2024 16:54

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 2024

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v anglickom jazyku - Voľby do Európskeho parlamentu na území SR 2024.pdf (26042)

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode